Lid worden

Voordat je besluit om lid te worden kun je natuurlijk eerst een paar keer vrijblijvend meerijden (kost € 3,- per rit; o.a. verzekering). Voordat we vertrekken wordt er –gratis– koffie of thee geschonken, eventueel nog wat meegedeeld en de groepen samengesteld. Je kan maximaal 3 keer een rit meerijden, daarna moet je beslissen om wel/geen lid te worden. Het al betaalde geld bij de meegereden ritten wordt dan verrekend.  Contributie 2021

  Hoofdlid >16jr <65jr€ 56,50
  Gezinslid€ 50,00
  Seniorlid =>65jr€ 52,00
  M-lid (al lid bij een andere NTFU-vereniging)€ 20,00
  Het rekeningnummer van TC Excelsior bij de
  ING bank is: NL29 INGB 0003 3285 38.

  Lidmaatschap beëindigen

  Dat moet je uiterlijk 1 december van het lopende kalenderjaar doen.